Zapraszamy do korzystania z usług naszego Biura Rachunkowego!

Usługi księgowe

Świadczymy pełen zakres usług księgowych

Obsługujemy firmy i osoby fizyczne

Pomagamy w rejestracji CEIDG i KRS

Rozliczenia US, ZUS, GUS, PFRON

Płace i kadry

Prowadzimy pełną obsługę płacowo-kadrową

Sporządzamy listy płac

Prowadzimy akta osobowe

Zwrot podatku Norwegia

Rozliczenia za 2023 od 1 kwietnia 2024 roku

Przed zgłoszeniem prosimy wypełnić oświadczenie: 

Pobierz:   Oświadczenie zwrot Norwegia

Rozliczenia polskie PIT + zagranica

Rozliczenia za 2023 od 1 kwietnia 2024 roku

Przed zgłoszeniem prosimy wypełnić oświadczenie: 

Pobierz:   Oświadczenie PIT-PL

Cennik PKPiR, VAT, ryczałt ewidencjonowany (ceny netto bez VAT)
10,00 zł za każdy dokument, nie mniej niż 200,00 zł miesięcznie
Cennik pełna księgowość (ceny netto bez VAT)
do 25 dokumentów w miesiącu400,00 zł
od 25 do 65 dokumentów w miesiącu975,00 zł
powyżej 65 dokumentów w miesiącudo negocjacji
Cennik kadry i płace miesięcznie (ceny netto bez VAT)
pracownik100,00 zł
zlecenio lub dziełobiorca50,00 zł
Cennik PIT polski i norweski (ceny brutto z VAT)
Polski PIT roczny (w cenie załączniki PIT-O i jeden PIT-ZG)150,00 zł
Polski PIT roczny - każdy dodatkowy załącznik50,00 zł
Norweski PIT roczny z ulgami300,00 zł
Norweski PIT roczny bez ulg150,00 zł
Uwagi i inne usługi (ceny netto bez VAT)
Inne usługi księgowe i kadrowo-płacowe130,00 zł/godz
Wdrożenia i szkolenia Symfonia130,00 zł/godz
Dla podmiotów gospodarczych zwolnionych z VAT w/w stawki są kwotami brutto
Liczbę dokumentów wylicza się z poprzedniego miesiąca
W przypadku dostarczenia dokumentów później niż 10 następnego miesiąca, w/w stawki rosną o 10%

Kontakt:


 - Otwarte Pn-Pt w godz. 800-1400


 - Telefon/Fax: ++48 58 621 94 35


Preferujemy kontakt mailowy:


 -e-mail: fca@fca.pl


Dane rejestracyjne:


FCA Sp. z o.o.

ul. Janka Wiśniewskiego 13

81-335 Gdynia


Rozpoczęła działalność 1 października 2004 roku.


Zarejestrowana w KRS 0000218703

przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,

VIII Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego 5.000 zł

NIP 958-14-69-630

Mapka dojazdowa:


Wyświetl większą mapę

Kalkulatory

Wszystkie kalkulatory wykonują automatyczne wyliczenia dla każdej zmiany opcji lub wartości.

Kalkulator działalności gospodarczej automatycznie sortuje wyniki od najlepszego do najgorszego.

Do zmiany wartości przychodów lub kosztów najlepiej korzystać z kursorów ⬆ i ⬇ na klawiaturze.

Przed wyliczeniami prosimy zapoznać się z uwagami i szczegółowymi instrukcjami do każdego kalkulatora.

Wprowadź planowane w roku: 1
Przychody skok: 
 8.000.000
Koszty skok: 
 8.000.000
Wprowadź płacone składki ZUS 2
tylko zdrowotneMały ZUS (bez chor)Mały ZUS (z chor)Duży ZUS (bez chor)Duży ZUS (z chor)
Wybierz stawkę ryczałtu dla swojej działalności 3Więcej
17%15%14%12,5%12%10%8,5%5,5%3%2%
Czy uwzględniać kwotę wolną od podatku? 
Wprowadź planowane przychody, koszty wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatek w roku z przychodów innych niż z działalności gospodarczej opodatkowanych wg skali podatkowej: 4
Przychody:  Koszty:  Podatek: 
Instrukcja obsługi i uwagi
1Kalkulator działa poprawnie dla osoby osiągającej przychody tylko z działalności gospodarczej, a współmałżonek nie osiąga żadnych przychodów.
2Zakłada się, że składki naliczone zostały zapłacone w tym samym roku, bez przesunięcia podstawy zdrowotnej o miesiąc.
3Limit przychodów do ryczałtu wynosi 2 mln eur. W przypadku wyboru ryczałtu przychody w jednej działalności mogą być opodatkowane różnymi stawkami. Należy wtedy do kalkulacji wybrać najwyższą stawkę.
4Planowane przychody, koszty i podatek obliczysz z innych kalkulatorów. Ta część wymaga znacznej uwagi i jest przeznaczona dla osób osiągających przychody z różnych źródeł, przy założeniu, że współmałżonek nie osiąga żadnych przychodów.
Zakłada się, że przez cały rok działalność opodatkowana jest wg tych samych zasad. Dla opodatkowania liniowego limit składki zdrowotnej zalicza się w koszty uzyskania przychodu.
Wprowadź miesięczne wynagrodzenie brutto w roku:
Kwota:   skok: 
 0  100.000
Wybierz rodzaj kosztów uzyskania przychodu:
Pracownik miejscowy/Jedna umowa   Wiele umów 
Pracownik zamiejscowy/Jedna umowa   Wiele umów 
Ile uwzględniać kwoty wolnej od podatku?
1 1/2 1/3 0
Wprowadź stawkę na ubezpieczenie wypadkowe:
Instrukcja obsługi i uwagi
Wynagrodzenie netto miesięczne może zmieniać się w trakcie roku w związku z przekraczaniem progów podatkowych, kalkulator podaje więc poprawne wynagrodzenie miesięczne dla pierwszego miesiąca wypłaty.
Do znalezienia poprawnej kwoty brutto z netto należy ustawić skok na 0,01 zł.
Wprowadź roczną kwotę wynagrodzenia brutto w roku:
Kwota:   skok: 
 0  1.000.000
Ubezpieczenia społeczne: 
+ chorobowe 
+ wypadkowe 
Stawka na ubezpieczenie wypadkowe: 
Ubezpieczenia zdrowotne 
Wybierz rodzaj kosztów uzyskania przychodu:
 Koszty 20% 
Koszty autorskie 50% 
Ile uwzględniać kwoty wolnej od podatku?
1 1/2 1/3 0
Instrukcja obsługi i uwagi
W 2021 nie była uwzględniana kwota wolna od podatku, przy poborze zaliczek od umów zlecenia. Nie należy zaznaczać w takim przypadku uwzględniania kwoty wolnej.
Do znalezienia poprawnej kwoty brutto z netto należy ustawić skok na 0,01 zł.
Kalkulator nie wylicza składek i podatku dla umów zryczałtowanych do 200,00 zł.
Wprowadź roczne przychody z tytułu pełnienia funkcji:
Przychody skok: 
 1.000.000
Wprowadź składki zdrowotne ZUS do końca 2021 roku1
ze zdrowotnąbez zdrowotnej
Wybierz rodzaj kosztów uzyskania przychodu:
Jedno powołanie  Wiele powołań 
Czy uwzględniać kwotę wolną od podatku?
TakNie
Wprowadź ilość miesięcy powołania w roku:
Instrukcja obsługi i uwagi
1Do konca 2021 roku od niektórych przychodów była składka zdrowotna, a od innych nie. Od 2022 roku nie ma takiego wyboru.
2Do znalezienia poprawnej kwoty brutto z netto należy ustawić skok na 0,01 zł.
Kalkulator nie uwzględnia istnienia zryczałtowanego podatku dochodowego dla wynagrodzeń poniżej 200 zł miesięcznie. Przychody takie nie łaczą się z innymi przychodami opodatkowanymi wg skali.
Miesięczna kwota emerytury/renty brutto:
 skok: 
 0  30.000
Instrukcja obsługi i uwagi
Minimalna emerytura w 2021 roku wynosiła 1250,88 zł brutto. Maksymalna ok. 25 tys. zł.
Kwota kredytu:   skok: 
 0  1.000.000
Wprowadź kwotę prowizji: 
 0  100.000
Wprowadź okres spłaty:   lat
 1  50
Wybierz rodzaj spłaty:
miesięczna   kwartalna   półroczna   roczna 
Wprowadź roczną stopę procentową:   %
Instrukcja obsługi i uwagi
W rzeczywistości odsetki mogą być naliczane wg dni, a te są różne w każdym miesiącu lub innym okresie.

Pliki cookie, analityka i dane o ruchu sieciowym

Pliki cookie stanowią niewielkie pliki tekstowe przekazywane z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług i przechowywane na Państwa urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam w Państwa spersonalizowanej obsłudze oraz w dostosowywaniu do Państwa potrzeb naszych stron internetowych, aplikacji i usług. Nasze pliki cookie mogą być plikami sesyjnymi (tymczasowe pliki cookie identyfikujące i śledzące użytkowników w ramach naszych stron internetowych, aplikacji lub usług, które są kasowane po zamknięciu przez Państwa przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi) albo plikami trwałymi (pliki cookie umożliwiające naszym stronom internetowym, aplikacjom lub usługom „zapamiętanie” Państwa oraz Państwa preferencji na naszych stronach internetowych lub w naszych aplikacjach lub usługach, które pozostają na Państwa komputerze lub urządzeniu po zamknięciu przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi).

Jak wyłączyć pliki cookie

Mogą Państwo mieć możliwość skonfigurowania przeglądarki lub strony internetowej, aplikacji lub usługi w sposób ograniczający lub blokujący pliki cookie, zależnie od opcji wyboru, jednak może się okazać, że wyłączenie plików cookie wpływa na Państwa zdolność do korzystania z niektórych części naszych stron, aplikacji lub usług. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat plików cookie oraz instrukcji, jak dostosować ustawienia przeglądarki w celu przyjmowania, kasowania lub odrzucania tych plików, prosimy odwiedzić strony www.allaboutcookies.org i www.wszystkoociasteczkach.pl

Infomacja o cookies dla klientów zalogowanych

Bez wyrażenia zgody na cookies korzystanie z zalogowanej cześci strony jest niemożliwe.

Informacja o cookies dla klientów niezalogowanych

Cokkies w żaden sposób nie identyfikują osoby korzystającej ze strony.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych swoich klientów jest FCA Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdyni.

Podmiotem przetwarzającym dane w imieniu Administratorów, którzy powierzyli prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obsługi kadrowo-płacowej jest FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Janka Wiśniewskiego 13, 81-335 Gdynia.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w FCA Sp. z o.o. możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowany email: iod@fca.pl.

Odpowiedzialność za obliczenia

W parze z brakiem opłat za krzystanie z kalkulatorów idzie brak odpowiedzialności FCA za obliczenia. W przypadku zadowolenia z udostępnionych aplikacji prosimy o przekazanie 1% z PIT na dowolny cel. W przypadku zauważenia błędów w działaniu aplikacji prosimy o kontakt fca@fca.pl