FCA Sp. z o.o.

ul. Janka Wiśniewskiego 13

81-335 Gdynia

KRS 0000218703 wydany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Odpis KRS stan na 2019-02-04

Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł

NIP 958-14-69-630