Stawka miesięczna za:

  • pełną obsługę kadrowo-płacową za jednego pracownika - 50 zł

  • zlecenio lub dziełobiorcę - 25 zł.