• Dla osób w związku małżeńskim, co najmniej 3 wyjazdy PL-NO-PL, te same dokumenty co do rozliczenia małżeńskiego 2 klasa - rozliczenie małżeńskie –  bez zaświadczenia o dochodach

  • Dla osób samotnych, dodatkowo wyjazdy do Polski co najmniej co 3 tygodnie

  • Bilety dokumentujące przejazd

  • Udokumentowane koszty wynajmu nieruchomości (powyżej 10000 nok wyłącznie wyciąg bankowy lub payslip od pracodawcy) i energii elektrycznej w Norwegii