• Akt małżeństwa

 

  • Zaświadczenie o miejscu zameldowania w Polsce

 

  • Bilety dokumentujące przejazd

 

  • Udokumentowane koszty wynajmu nieruchomości (powyżej 10000 nok wyłącznie wyciąg bankowy lub payslip od pracodawcy) i energii elektrycznej w Norwegii