Dokumenty potrzebne do rozliczenia 2 klasy – rozliczenie małżeńskie (dochód brutto współmałżonka za 2017 rok

  poniżej 44.640 nok ~ 21.283 zł rocznie ~ 1.773 zł miesięcznie):

  1. Dokumenty potrzebne do rozliczenia indywidualnego

  2. Akt małżeństwa 

  3. Poświadczenie zameldowania w Polsce swoje i małżonka

  4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wyłącznie o dochodach małżonka za 2017