Czas na złożenie zeznania w norweskim urzędzie do 30-04-2017 roku.

 

 

 

 1. Oświadczenie do Tax Return 2016. Pobierz:  TUTAJ

 2. Kody PIN do systemu Altinn lub kody i hasło do systemu MinID

 3. Wszystkie „Lonns - og trekkopgave” za 2016 lub A08

 4. Zestawienie pobytów na terenie Norwegii w 2016 roku

 

 

Dokumenty potrzebne do rozliczenia 2 klasy – rozliczenie małżeńskie (dochód brutto współmałżonka za 2016 rok

  poniżej 45.870 nok ~ 21.545 zł rocznie ~ 1.796 zł miesięcznie):

 1. Dokumenty potrzebne do rozliczenia indywidualnego

 2. Akt małżeństwa 

 3. Poświadczenie zameldowania w Polsce swoje i małżonka

 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wyłącznie o dochodach małżonka za 2016

 

 

 

 • Dla osób w związku małżeńskim, co najmniej 3 wyjazdy PL-NO-PL, te same dokumenty co do rozliczenia małżeńskiego 2 klasa - rozliczenie małżeńskie –  bez zaświadczenia o dochodach

 • Dla osób samotnych, dodatkowo wyjazdy do Polski co najmniej co 3 tygodnie

 • Bilety dokumentujące przejazd

 • Udokumentowane koszty wynajmu nieruchomości (powyżej 10000 nok wyłącznie wyciąg bankowy lub payslip od pracodawcy) i energii elektrycznej w Norwegii

 

 

Dokumentowanie innych ulg:

 

10% standardowe odliczenie - można otrzymać w 2 pierwszych kolejnych latach pobytu w Norwegii jako nierezydent podatkowy i następnie w 2 kolejnych latach jako rezydent podatkowy - pod warunkiem, że nie otrzymywało się innych świadczeń nieopodatkowanych np. nieopodatkowane przejazdy, diety lub darmowe wyżywienie.

 

Koszty opieki przedszkolnej dzieci - wyłącznie pod warunkiem bycia rezydentem podatkowym i uzyskiwania przez całą rodzinę co najmniej 90 % przychodów w Norwegii.

 

 

 Cena za złożenie Tax Return 2016 pozostaje na dotychczasowym poziomie i wynosi od 100 do 350 zł w zależności od przysługujących ulg

 

Zeznanie polskie 50 zł