Do otrzymania karty podatkowej na dany rok drogą elektroniczną w Norwegii potrzebne są:

 • Kody MiniD lub im równoważne BankID, BUYPASS ID (nie wystarczają kody jednorazowe)

 • Nazwa i nr organizacyjny pracodawcy

 • Gmina na terenie której będzie praca

 • Planowany okres zatrudnienia w danym roku

 • Planowane przychody w danym roku

 • Informacja, czy pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania, posiłków i dojazdów

 • Skan umowy z pracodawcą

Koszt złożenia podania o kartę 50,00 zł. Nie ma gwarancji, że karta zostanie wydana jedynie na podstawie zgłoszenia elektronicznego, gdyż urząd ma prawo wezwać podatnika do osobistego stawienia się w urzędzie przed wydaniem karty.

 

 

Uproszczone rozliczenie podatkowe 25% PAYE

 

Zostało wprowadzone w 2019 roku dla nowych pracowników, czyli tych, którzy w 2018 nie byli rezydentami podatkowymi w Norwegii (brak pobytu w 2018 lub pobyt poniżej 61 dni). Przekroczenie 183 dni pobytu w 2019 roku i stanie się rezydentem podatkowym nie wyklucza ze skorzystania z tego sposobu rozliczenia za 2019 rok.

 

Uproszczenie polega na:

 • poborze liniowego podatku w wysokości 25% (w tym 8,2% składki na ubezpieczenia społeczne), za co odpowiada pracodawca,
 • braku konieczności składania rozliczenia rocznego za 2019 rok (Tax Return),
 • brak oczekiwania na rozliczenie z urzędu za 2019 rok (Tax Assessment),
 • braku możliwości skorzystania z jakichkolwiek ulg.

 

Nie mogą z niego korzystać:

 • marynarze,
 • pracownicy offshore,
 • prowadzący działalność gospodarczą,
 • osiągający przychody w Norwegii z wynajmu nieruchomości,
 • rezydenci podatkowi, którzy byli nimi w 2018 roku.

 

Z programu można zrezygnować w każdej chwili poprzez złożenie podania o standardową kartę podatkową z rezygnacją z PAYE, czyli nie później jednak niż koniec roku. Trzeba oczekiwać, że dopiero otrzymanie takiej karty kasuje udział PAYE i nie można takiej operacji zrobić wstecz, czyli w 2020 wystąpić o kartę podatkową za 2019. Po rezygnacji z PAYE nie można powrócić do programu

 

Limit zarobków wynosi 617 500 nok za rok i po jego przekroczeniu cały dochód od zera zostanie opodatkowany wg zasad ogólnych. Podobnie stanie się w przypadku osiągnięcia w 2019 łącznie: statusu rezydenta podatkowego oraz osiągnięcia przychodów z zysków kapitałowych bez względu na kraj w wysokości powyżej 10 000 nok w 2019 roku.

 

Porównanie PAYE i zasad ogólnych dla określonych przychodów i przy założeniu braku jakichkolwiek ulg w rozliczeniu standardowym:

Więcej info z pierwszej ręki

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczenie do Tax Return 2018. Pobierz:  TUTAJ

 2. Kody PIN do systemu Altinn lub kody i hasło do systemu MinID

 3. Wszystkie „Lonns - og trekkopgave” za 2018 lub A08

 4. Zestawienie pobytów na terenie Norwegii w 2018 roku

 

 

STAWKI PODATKU   2017 2018 2019
Podatek pracownicy – część liniowa wszyscy poza 24% 23% 22%
  Finnmark i Nord-Troms 20,5% 19,5% 18,5%
Podatek pracownicy – część progresywna przedział 1 0 – 164 100 0 – 169 000 0 – 174 500
  stawka 1 0% 0% 0%
  przedział 2 164 100 – 230 950 169 000 – 237 900 174 500 – 245 650
  stawka 2 0,93% 1,4% 1,9%
  przedział 3 230 950 – 580 650 237 900 – 598 050 246 650 – 617 500
  stawka 3 2,41% 3,3% 4,2%
  przedział 4 580 650 – 934 050 598 050 – 962 050 617 500 – 964 800
  stawka 4 11,52%* 12,4%* 13,2%*
  przedział 5 934 050 - 962 050 - 964 800 -
  stawka 5 14,52% 15,4% 16,2%
  *Finnmark i Nord-Troms 9,52% 10,4% 11,2%
Składki na ubezpieczenia społeczne procent dochodu 8,2% 8,2% 8,2%
  kwota wolna 54 650 54 650 54 650

 

 

 

 

KOSZTY UZYSKANIA DOCHODU   2017 2018 2019
Minimalne        
  procent 44% 45% 45%
  górny limit 94 750 97 610 100 800
  dolny limit 4 000 4 000 4 000
  specjalna ulga 31 800 31 800 31 800
Osobiste tax class 1 53 150 54 750 56 550
  tax class 2 78 300 - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULGI   2017 2018 2019
Diety za pobyt z nocowaniem        
  pokój/camp bez kuchni 315 159 161
* tylko podróż służbowa (nie dojazdy dom-praca) pokój/camp z kuchnią 205 88* 89*
Od 2019 roku nie dłużej niż 24 miesiące za pobyt hotel bez śniadania 733 569 578
w tym samym miejscu hotel ze śniadaniem 586 455 462
  kierowcy TIR   300 300
potrącenia za posiłki        
  za śniadanie   -20% -20%
  za lunch   -30% -30%
  za kolację   -50% -50%
Ulga za związki zawodowe   3 850 3 850 3 850
Ulga za dojazdy – stawka za km do 50 000 1,56 1,56 1,56
  od 50 000 do 75 000 0,76 0,76 0,76
  od 75 000 0,7 0,7 0,76
  udział własny 22 350 22 350 22 700
Ulga za opiekę nad dzieckiem Za 1 dziecko 25 000 25 000 25 000
do lat 11 za każde kolejne 15 000 15 000 15 000
Ulga za darowizny   30 000 40 000 50 000
Ulga dla rybaków i marynarzy procent dochodu 30% 30% 30%
za min 130 dni maksymalny limit 80 000 80 000 80 000
Standardowa ulga 10% w pierwszych 2 latach pobytu procent dochodu 10% 10% 10%
jako nierezydent i potem 2 lata jako rezydent maksymalny limit 40 000 40 000 40 000
Ulga za Finnmark i Nord-Troms   15 500 15 500 15 500
Ulga za wpłatę na indywidualny plan emerytalny   15 000 40 000 40 000

 

Rezydenci podatkowi w Norwegii (osoby przebywające co najmniej 183 dni w danym roku) obowiązane są rozliczyć w Norwegii dochody osiągnięte w innych krajach.

Dla każdego kraju potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego tego kraju zawierające:

1) Dochód brutto

2) Zapłacony podatek 

 

 • Akt małżeństwa

 

 • Zaświadczenie o miejscu zameldowania w Polsce

 

 • Bilety dokumentujące przejazd

 

 • Udokumentowane koszty wynajmu nieruchomości (powyżej 10000 nok wyłącznie wyciąg bankowy lub payslip od pracodawcy) i energii elektrycznej w Norwegii

 

 

Dokumentowanie innych ulg:

 

10% standardowe odliczenie - można otrzymać w 2 pierwszych kolejnych latach pobytu w Norwegii jako nierezydent podatkowy i następnie w 2 kolejnych latach jako rezydent podatkowy - pod warunkiem, że nie otrzymywało się innych świadczeń nieopodatkowanych np. nieopodatkowane przejazdy, diety lub darmowe wyżywienie.

 

Koszty opieki przedszkolnej dzieci - wyłącznie pod warunkiem bycia rezydentem podatkowym i uzyskiwania przez całą rodzinę co najmniej 90 % przychodów w Norwegii.

Ulga dla marynarzy. Pobierz druk odbytych rejsów:  TUTAJ

 

 

 Cena za złożenie Tax Return 2018:

- bez ulg 100 zł

- z ulgami 250 zł

- dochodów zagranicznych za każdy kraj 50 zł

 

Zeznanie polskie 50 zł